I Ogólnopolskie Forum Edukacji Prawnej

W dniach 6-7 listopada br. w Rzeszowie odbyło się I Ogólnopolskie Forum Edukacji Prawnej. Dwudniowe wydarzenie stało się płaszczyzną dla zwiększenia wiedzy i umiejętności oraz wymiany doświadczeń w zakresie edukacji prawnej społeczeństwa, która jest niestety bardzo niska.

Uroczysta Inauguracja Forum odbyła się w Auli Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Pigonia. Forum otworzył dr hab. prof. UR Wojciech WALAT – Prorektor ds. Studenckich
i Kształcenia UR. 
O świadomości prawnej Polaków, stanie edukacji prawnej oraz roli tematycznych programów telewizyjnych w tym procesie dyskutowali praktycy, teoretycy oraz studenci prawa. W trakcie Forum odbyły się wykłady teoretyków i praktyków prawa, którzy działają na rzecz zwiększania świadomości prawnej polskiego społeczeństwa oraz spotykają się z przejawami niskiej świadomości prawnej, a także liczne panele dyskusyjne oraz zajęcia z trenerami personalnymi, które pozwolą lepiej przygotować się studentom do praktycznych działań i metodyki pracy w grupie. Zamierzonym efektem Forum było wypracowanie konkretnych planów działań w poszczególnych studenckich poradniach prawnych w całej Polsce oraz  nawiązania sieci kontaktów, która pozwoli na efektywniejsze działanie
w zakresie edukacji prawnej w przyszłości.

W pierwszej części inauguracji odbyła się debata pt.: „Świadomość prawna polskiego społeczeństwa a rozwój edukacji prawnej w Polsce”, w której udział wzięli: Sędzia Sądu Rejonowego dr Arita Masłowska – Wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Prawników Polskich – Oddział Wojewódzki w Rzeszowie, Adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UR, Sędzia Sądu Okręgowego Janusz Solecki – Prezes Zarządu Zrzeszenia Prawników Polskich – Oddział Wojewódzki w Rzeszowie, Prokurator Prokuratury Apelacyjnej Mariusz Chudzik – Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Prokuratury oraz Pan Henryk Wolicki – pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. oświaty. Następnie wykład pt.: „Rola tematycznych programów telewizyjnych w edukacji prawnej społeczeństwa” wygłosił  SSO Artur Lipiński – znany szerzej z programu TVN „Sąd rodzinny”. Był też czas na zadawanie pytań   i dyskusję z panelistami.

Drugiego dnia forum odbyły się warsztaty, szkolenia i wykłady dla uczestników traktujące m.in. o metodach zwiększania świadomości prawnej oraz organizacji konkretnych projektów prawniczych.

Forum zostało objęte patronatem honorowym przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP, Prokuraturę Generalną, Krajową Radę Sądownictwa i Krajową Radę Prokuratury, Zrzeszenie Prawników Polskich,  a także Marszałka Województwa Podkarpackiego i Wojewodę Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Organizatorem Forum była Uniwersytecka Poradnia Prawna działająca przy Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Grupa Inicjatywna studentów prawa UR realizująca Kampanię Edukacyjną „Świadomy Swoich Praw”.

Podczas inauguracji Forum zostało ogłoszone powołanie Podkarpackiego Centrum Edukacji Prawnej.

Stanowisko uczestników I Ogólnopolskiego Forum Edukacji Prawnej

 GALERIA

plakat

WIĘCEJ INFORMACJI:

Dawid Szczepankiewicz

Koordynator Forum

dszczepankiewicz@pcep.pl