I Ogólnopolskie Forum Edukacji Prawnej (6-7.11.2013r.)