Konferencja Naukowa „Prawne narzędzia UE w służbie aktywizacji młodych” – konkurs na najlepsze referaty

 20 lutego 2014r. w Auli Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego odbędzie się  Konferencja Naukowa „Prawne narzędzia UE w służbie aktywizacji młodych”.

Organizatorem wydarzenia jest Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej, we współpracy z Zakładem Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Organizatorzy Konferencji ogłaszają konkurs na najlepsze referaty studenckie związane z tematyką konferencji. Twórcy wybranych przez komisję konkursową referatów będą mieli okazję wygłoszenia ich 20 lutego podczas Konferencji!

konkurs na referat2

Wszelkie szczegóły odnośnie konferencji oraz konkursu znajdziecie w zakładce Konferencja Naukowa