Inauguracja projektu (S)prawny głuchoniemy

Wczoraj w siedzibie Podkarpackiego Stowarzyszenia Głuchych odbyła się inauguracja projektu „(S)PRAWNY GŁUCHONIEMY”, którego jesteśmy realizatorami.
Projekt ma na celu zbudowanie minimalnego poziomu świadomości prawnej osób głuchoniemych, zrealizowanie społecznej kampanii przeciwko wykluczeniu obywatelskiemu tej grupy osób oraz zwiększenie szans edukacyjnych głuchoniemych dzieci i młodzieży.W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl zajęć z zakresu edukacji prawnej, przygotowana i przedstawiona w języku migowym przez głuchoniemą młodzież symulacja rozprawy karnej, a także zorganizowana wycieczka do Warszawy, gdzie osoby niesłyszące odwiedzą m.in. Sejm, Senat, Pałac Prezydencki czy Muzeum Powstania Warszawskiego. Dodatkowo 10 osób słyszących, które są studentami lub absolwentami prawa, weźmie udział w kursie języka migowego i będzie wspierać głuchoniemych również po zakończeniu projektu.
Do udziału w projekcie zaproszone są wszystkie osoby głuchonieme z województwa podkarpackiego bez względu na wiek.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.