II Ogólnopolskie Forum Edukacji Prawnej (6-7.11.2014r.)