Kampania Edukacyjna Świadomy Swoich Praw – zgłoszenia studentów i szkół

ZAPRASZAMY STUDENTÓW PRAWA I SZKOŁY ŚREDNIE  DO APLIKOWANIA DO UDZIAŁU

w  IV EDYCJI

Kampanii Edukacyjnej  „Świadomy Swoich Praw”!

KESSP3

Udział w Kampanii to:

  • cenne doświadczenie w pracy z innymi ludźmi,
  • organizacja własnego projektu w ramach prestiżowego Programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”,
  • poznanie postępowania karnego od strony praktycznej,
  • udział w szkoleniach dla studentów biorących udział w Kampanii,
  • zaświadczenia o szkoleniach, a także o przeprowadzeniu projektu w ramach wolontariatu – cenny wpis do Twojego CV

Zgłoszenia tylko do 30 stycznia 2015 roku !

Kampania Edukacyjna „Świadomy Swoich Praw” polega na przygotowaniu i przedstawieniu symulacji rozpraw sądowych w postępowaniu karnym przez zespoły uczniów z Liceów Ogólnokształcących mniejszych miast województwa podkarpackiego pod opieką studentów prawa.

Celem Kampanii Edukacyjnej „Świadomy Swoich Praw” jest zwiększenie świadomości prawnej uczniów Liceów Ogólnokształcących mniejszych miast województwa podkarpackiego i zainteresowanych tematem mieszkańców Podkarpacia. Kampania po pierwsze ma zwiększyć zainteresowanie dziedziną prawa młodych ludzi biorących aktywny udział w zajęciach prowadzonych przez studentów – wolontariuszy Programu „Projektor – wolontariat studencki”, a przede wszystkim pogłębić wiedzę na temat procesu karnego w sądzie powszechnym. Po drugie ma odbiorcom akcji pokazać przebieg rozprawy sądowej i w jak największym stopniu zbliżyć ich do prawa w ujęciu przedmiotowym, z którym spotykamy się na co dzień.

Kampania ma również na celu przybliżenie wszystkim uczestnikom akcji idei wolontariatu jako idei współpracy interpersonalnej w każdej dziedzinie życia, czego dowodem są zajęcia prowadzone przez wolontariuszy Programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”.

Zamierzonym efektem kampanii będzie pogłębienie wiedzy odbiorców we wszystkich w/w dziedzinach oraz wzbudzenie zainteresowania i pobudzenie do dalszego samodzielnego poszukiwania wiedzy w zakresie poruszanych aspektów oraz działalności wolontariackiej.

Organizatorami Kampanii Edukacyjnej „Świadomy Swoich Praw”Fundacja Generator Inspiracji oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej.


 

Więcej informacji:

http://pcep.pl/ke-swiadomy-swoich-praw/

Koordynatorzy Kampanii:

Krystyna Dworak – tel.

Klaudia Wójciak – tel.

symulacja.kessp@wp.pl