Młody obywatel – uczeń i prawnik!

Młody obywatel – uczeń i prawnik!

To kolejny nasz duży projekt, podczas którego będziemy zwiększać świadomość prawną obywateli. Tym razem działanie zrealizujemy dzięki wsparciu finansowym Fundacji PZU i we współpracy z Gminą Strzyżów.

Celem projektu jest podniesienie świadomości prawnej młodzieży w wieku 13-16 lat, uczęszczającej do gimnazjów i pochodzącej z terenu Gminy Strzyżów. Cel zostanie osiągnięty poprzez zorganizowanie inicjatyw edukacyjnych – aktywnych warsztatów, wyjazdów edukacyjnych, konkursu symulacji rozpraw sądowych – jednocześnie wyrównujących szanse społeczne, zróżnicowane pochodzeniem z terenów wiejskich. Dodatkowym działaniem będzie szkolenie edukacji prawnej dla nauczycieli, co pozwoli na przynoszenie długotrwałych efektów projektu, również po jego zakończeniu. Projekt potrwa rok, a dokładniej rok szkolny – od września 2015r. do czerwca 2016r.

 

 

Nowy obrazlogo fbfffffffffffffffffloy_gmina


Więcej informacji

Gabriela Szczepkowicz – Koordynator Projektu

g.szczepkowicz@gmail.com