Wygłoś swój referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej!

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktualne problemy polityki migracyjnej UE”

Data: 10 marca 2016 roku

Miejsce: Aula Centrum Nanotechnologii i Mikroelektroniki Uniwersytetu Rzeszowskiego


 Już 10 marca 2016 roku w Auli Centrum Nanotechnologii i Mikroelektroniki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktualne problemy polityki migracyjnej UE”, której oraganizatorem jest Koło Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej.

Opiekunem merytorycznym Konferencji został Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UR, a jej partnerem Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie!

Celem Konferencji jest zwiększenie wśród studentów i młodzieży świadomości związanej z obecnym napływem imigrantów, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń Unii Europejskiej w tym zakresie. W trakcie Konferencji poruszony zostanie także wątek związany z perspektywami wiążącymi się z dalszym funkcjonowaniem Strefy Schengen.

Do udziału w Konferencji zaproszeni zostali zarówno teoretycy jak i praktycy prawa, posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawiciele instytucji i organizacji, którzy podzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Swoją obecność wstępnie potwierdził również Rzecznik Praw Obywatelskich – dr Adam Bodnar.

konkurs ref

Jak co roku do udziału w niej chcielibyśmy zaprosić również studentów ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce!

Z racji tego pragniemy ogłosić konkurs na najlepsze referaty studenckie, mieszczące się w zakresie tematycznym konferencji.

Termin zgłaszania tematów referatów upływa w dniu 24 stycznia 2016 r., zaś termin nadsyłania tekstów upływa w dniu 7 lutego 2016 r.

Poniżej znajdziecie regulamin konkursu.

Gorąco zapraszamy do udziału!


Regulamin Konkursu

WIĘCEJ INFORMACJI:

 Marek Podraza

Koordynator Konferencji

mpodraza@pcep.pl