Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktualne problemy polityki migracyjnej UE” 

 10 marca 2016 roku w Auli Centrum Nanotechnologii i Mikroelektroniki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktualne problemy polityki migracyjnej UE”, której oraganizatorem było Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej oraz koło Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Opiekunem merytorycznym Konferencji został Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UR, a jej partnerem Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie.

Celem Konferencji było zwiększenie wśród studentów i młodzieży świadomości związanej z obecnym napływem imigrantów, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń Unii Europejskiej w tym zakresie. W trakcie Konferencji poruszony został także wątek związany z perspektywami wiążącymi się z dalszym funkcjonowaniem Strefy Schengen.

Do udziału w Konferencji zaproszeni zostali zarówno teoretycy jak i praktycy prawa, posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawiciele instytucji i organizacji, którzy podzielili się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Swoją obecnością zaszczycił nas również Rzecznik Praw Obywatelskich – dr Adam Bodnar.

 

fff


WIĘCEJ INFORMACJI:

 Marek Podraza

Koordynator Konferencji

mpodraza@pcep.pl