Zakończyliśmy projekt (S)prawni Obywatele

(S)prawni Obywatele – projekt edukacji prawnej realizowany przez Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej na terenie Gminy Strzyżów, którego realizacja działań odbywała się w okresie marzec – grudzień 2016 r. i zaangażowała 336 uczniów, 391 rodziców oraz 15 nauczycieli i pedagogów z 6 szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Działanie zrealizowane w ramach projektu „(S)prawni Obywatele” przedstawiają się następująco:

 • warsztaty edukacji prawnej w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla 336 uczniów prowadzone w 16 grupach,
 • wyjazdy edukacyjne do Rzeszowa (Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Zakład Karny
  w Rzeszowie – Załężu) – 8 wyjazdów,
 • wyjazdy edukacyjne do Warszawy (Sejm RP, Trybunał Konstytucyjny, Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) – 8 wyjazdów,
 • szkolenie edukacji prawnej dla dyrekcji szkół, pedagogów i nauczycieli w wymiarze
  16 godzin lekcyjnych,
 • warsztaty edukacji prawnej dla rodziców w wymiarze 2 godzin prowadzone
  w 6 szkołach zaangażowanych w realizację projektu,
 • przygotowanie, nagranie i przedstawienie przez uczniów, rodziców i nauczycieli symulacji rozpraw sądowych – 6 symulacji,
 • przeprowadzenie badań naukowych poziomu świadomości prawnej strzyżowskiej młodzieży i przygotowanie Strategii Edukacji Prawnej Gminy Strzyżów,
 • kampania medialna dotycząca poziomu świadomości prawnej i metod podnoszenia tego poziomu – 9 serii spotów radiowych, 2 artykuły prasowe, wiele reportaży,
 • uroczyste podsumowanie projektu połączone z konkursem symulacji rozprawy sądowych.

 

Projekt „(S)prawni Obywatele” to także udział w poszczególnych wydarzeniach wielu partnerów indywidualnych i instytucjonalnych m.in. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, Zrzeszenie Prawników Polskich – Oddział Wojewódzki w Rzeszowie, Zakład Karny w Rzeszowie – Załężu.
2015_logo_FIO_v1                     pol_wojewodztwo_podkarpackie_coa-svg                   loy_gmina

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom lokalnego społeczeństwa – mieszkańcom, władzom samorządowym, organizacjom pozarządowym, uczniom, rodzicom, nauczycielom, pedagogom, dyrektorom szkół, a także mediom lokalnym i regionalnym zainteresowanym działaniami społecznymi na gruncie edukacji prawnej.

plakat


Koordynator projektu: Dawid Szczepankiewicz – Prezes Zarządu Podkarpackiego Centrum Edukacji Prawnej, e-mail: dszczepankiewicz@pcep.pl