KE Świadomy Swoich Praw

ZAPRASZAMY LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ORAZ STUDENTÓW PRAWA DO APLIKOWANIA DO UDZIAŁU

w  V EDYCJI

Kampanii Edukacyjnej  „Świadomy Swoich Praw”!

KESSP3

Korzyści dla szkoły z udziału w Kampanii:

– szkoła nie ponosi kosztów w związku z realizacją Kampanii,

– Kampania Edukacyjna Świadomy Swoich Praw jest realizowana z udziałem licznych patronatów medialnych (m.in. TVP, Radio Rzeszów, GC Nowiny) i honorowych (m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Generalna) co wpłynie na promocję Państwa placówki;
– szkoła uczestnicy w prestiżowym przedsięwzięciu jakim jest Program „PROJEKTOR – wolontariat studencki” – pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej
– szkoła wzbogaca swoją ofertę zajęć dla uczniów;
– szkoła może korzystać z pozostałej oferty Programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”.

Korzyści dla uczniów:

– uczniowie mają możliwość kontaktu ze studentami prawa – wolontariuszami;

– uczniowie mają możliwość kontaktu z praktykującymi prawnikami;
– poznają bliżej kierunek studiów – prawo
– zwiększą realną znajomość prawa;
– być może ktoś z uczniów wybierze prawo jako swoją przyszłość;

Co należy zrobić aby wziąć udział w Kampanii:

– być Liceum z terenu wiejskiego lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców i zarejestrować się w Programie „PROJEKTOR – wolontariat studencki” – www.projektor.org.pl
(krok ten nie dotyczy szkół już zarejestrowanych w Programie oraz szkół z miast powyżej 20 tys. mieszkańców)

 – zapoznać się z Regulaminem Kampanii i do 5  lutego zgłosić się poprzez Formularz zgłoszenia udziału w Kampanii znajdujący się pod tym linkiem: https://symulacja-kessp2016.evenea.pl/


 

Zgłoszenia tylko do 5 lutego 2016 roku za pomocą formularza dostępnego na stronie:

http://symulacja-kessp2016.evenea.pl/


Zgłoszenia studentów prawa odbywają się za pomocą poniższego formularza zgłoszeniowego i trwają do 29 stycznia 2016 roku:

http://symulacja-kessp2016student.evenea.pl/

Udział w Kampanii to:

  • cenne doświadczenie w pracy z innymi ludźmi,
  • organizacja własnego projektu w ramach Programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”,
  • poznanie postępowania karnego od strony praktycznej,
  • udział w szkoleniach dla studentów biorących udział w Kampanii,
  • zaświadczenia o szkoleniach, a także o przeprowadzeniu projektu w ramach wolontariatu – cenny wpis do Twojego CV

 

Kampania Edukacyjna „Świadomy Swoich Praw” polega na przygotowaniu i przedstawieniu symulacji rozpraw sądowych w postępowaniu karnym przez zespoły uczniów z Liceów Ogólnokształcących województwa podkarpackiego pod opieką studentów prawa.

Celem Kampanii Edukacyjnej „Świadomy Swoich Praw” jest zwiększenie świadomości prawnej uczniów Liceów Ogólnokształcących z województwa podkarpackiego i zainteresowanych tematem mieszkańców Podkarpacia. Kampania po pierwsze ma zwiększyć zainteresowanie dziedziną prawa młodych ludzi biorących aktywny udział w zajęciach prowadzonych przez studentów – wolontariuszy Programu „Projektor – wolontariat studencki”, a przede wszystkim pogłębić wiedzę na temat procesu karnego w sądzie powszechnym. Po drugie ma odbiorcom akcji pokazać przebieg rozprawy sądowej i w jak największym stopniu zbliżyć ich do prawa w ujęciu przedmiotowym, z którym spotykamy się na co dzień.

Kampania ma również na celu przybliżenie wszystkim uczestnikom akcji idei wolontariatu jako idei współpracy interpersonalnej w każdej dziedzinie życia, czego dowodem są zajęcia prowadzone przez wolontariuszy Programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”.

Zamierzonym efektem kampanii będzie pogłębienie wiedzy odbiorców we wszystkich w/w dziedzinach oraz wzbudzenie zainteresowania i pobudzenie do dalszego samodzielnego poszukiwania wiedzy w zakresie poruszanych aspektów oraz działalności wolontariackiej.

Organizatorami Kampanii Edukacyjnej „Świadomy Swoich Praw”Fundacja Generator Inspiracji oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej.

Regulamin Kampanii 2016

Harmonogram Kampanii 2016


 

Więcej informacji:

Klaudia Parys tel.739 203 058;

Patrycja Żońca tel. 533 488 530;

 

symulacja.kessp@wp.pl

PARTNERZY:

pafwproejktorFRWZPP LOGO-page-001