O Nas

Jesteśmy stowarzyszeniem zrzeszającym prawników, studentów i absolwentów prawa, aplikantów zawodów prawniczych oraz innych aktywnych obywateli, działających w zakresie edukacji prawnej naszego społeczeństwa. Pobudką powołania stowarzyszenia jest niski poziom świadomości prawnej polskiego społeczeństwa oraz niewystarczająca liczba działań mająca na celu podwyższenie tego poziomu.  Podejmujemy w tym celu szereg inicjatyw i angażujemy różne grupy społeczne, bez względu na wiek czy wykształcenie, bo wszyscy mają prawo znać prawo.

cropped-logo.png