(S)prawny Głuchoniemy


Załatwienie prostej sprawy w urzędzie, czy w sądzie w zestawieniu z niską świadomością prawną jest nie lada problemem dla większości Polaków. W jeszcze gorszej sytuacji są postawione osoby głuchonieme, które nie tylko nie znają swoich praw, ale mają również poważną barierę komunikacyjną ze względu na swoją niepełnosprawność. Co prawda urzędnicy są szkoleni w zakresie języka migowego, lecz tylko na podstawowym poziomie, a po ukończeniu szkolenia nie mają regularnego kontaktu z głuchymi. Bez słyszącego tłumacza załatwienie prostej urzędowej sprawy graniczy z cudem.

Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej chce zmienić ten stan rzeczy poprzez działania w ramach projektu (S)SPRAWNY GŁUCHONIEMY, który ma na celu zbudowanie minimalnego poziomu świadomości prawnej osób głuchoniemych, zrealizowanie społecznej kampanii przeciwko wykluczeniu obywatelskiemu tej grupy osób oraz zwiększenie szans edukacyjnych głuchoniemych dzieci
i młodzieży
. Działanie przyczyni się do ułatwienia uczestniczącym osobom funkcjonowania na niwie obywatelskiej i prawnej, zarówno w prozaicznych, jak
i poważniejszych sprawach urzędowych i sądowych.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl zajęć z zakresu edukacji prawnej, przygotowana i przedstawiona w języku migowym przez głuchoniemą młodzież symulacja rozprawy karnej, a także zorganizowana wycieczka do Warszawy, gdzie osoby niesłyszące odwiedzą m.in. Sejm, Senat, Pałac Prezydencki czy Muzeum Powstania Warszawskiego. Dodatkowo 10 osób słyszących, które są studentami lub absolwentami prawa, weźmie udział w kursie języka migowego i będzie wspierać głuchoniemych również po zakończeniu projektu.

Do udziału w projekcie zaproszone są wszystkie osoby głuchonieme z województwa podkarpackiego bez względu na wiek.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


 pendrive1

 


Więcej informacji:

biuro@pcep.pl