Zarząd


ZARZĄD PODKARPACKIEGO CENTRUM EDUKACJI PRAWNEJ


Dawid Szczepankiewicz – Prezes Zarządu

15380723_1327869507263767_51725385423978380_nPrezes Zarządu Podkarpackiego Centrum Edukacji Prawnej, Członek Zarządu Zrzeszenia Prawników Polskich – Oddział Wojewódzki w Rzeszowie, Specjalista ds. projektów Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców, Ekspert Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych oraz Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie,  były Ambasador Rzecznika Praw Obywatelskich, Alumn X edycji Programu „Liderzy PAFW”. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Odbywał praktyki w Biurze Komunikacji Społecznej Ministerstwa Skarbu Państwa, Gabinecie Prezydenta Kancelarii Prezydenta RP, Parlamencie Europejskim w Brukseli, a także w działach HR PZU S.A., PZU Życie S.A., Sygnity S.A. oraz kancelariach adwokackich. Pomysłodawca Kampanii Edukacyjnej „Świadomy Swoich Praw” i wielu innych projektów edukacji prawnej dla osób młodych i społecznie wykluczonych. Trener prawa w projektach „(S)PRAWNY GŁUCHONIEMY” oraz „Młody obywatel – uczeń
i prawnik!”, a także w podkarpackich szkołach średnich. Koordynator projektu „(S)prawni Obywatele”. Autor serii artykułów o tematyce prawnej na portalu student.lex.pl.  Wolontariusz Programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” – przepracował wolontarystycznie blisko 600 godzin z dziećmi i młodzieżą. Uczestnik wielu projektów międzynarodowych, w tym m.in. „Hear my voice! Making youth participation powerful”, „Central Europe Youth Forum”, „Europe, support the youth. Forum of Young Europe”.  Jego motta życiowe stanowią słowa św. Jana Pawła II „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali” oraz XIV Dalajlamy „Celem nie jest bycie lepszym od kogoś innego, lecz bycie lepszym od tego, kim samemu wcześniej się było.” W kręgu jego zainteresowań naukowych i zawodowych leżą m.in. budowanie społeczeństwa obywatelskiego i prawo konstytucyjne, a prywatnie pasjonuje się podróżami. W Podkarpackim Centrum Edukacji Prawnej odpowiada za nadawanie kierunków rozwoju, inspirowanie i wdrażanie nowych działań, nadzór nad realizacją poszczególnych projektów oraz bieżące funkcjonowanie organizacji.

dszczepankiewicz@pcep.pl


Robert Czepiel – Wiceprezes Zarządu

Robert CzepielWiceprezes Zarządu Podkarpackiego Centrum Edukacji Prawnej, Koordynator , były Członek Zarządu Rady Osiedla Paderewskiego w Rzeszowie, Członek Zrzeszenia Prawników Polskich – Oddział Wojewódzki w Rzeszowie. Obecnie pracownik krakowskiego oddziału firmy PZU S.A.  Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Trener prawa w projekcie „(S)PRAWNY GŁUCHONIEMY” oraz w podkarpackich szkołach w ramach kółek prawniczych. W latach 2011-2015 wolontariusz programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”, w ramach, którego przepracował woluntarystycznie ponad 600 godzin. Uczestnik i laureat wielu ogólnopolskich projektów: „Własność = Jasność”, „W banku, w sejfie czy w skarpecie. Jak bezpiecznie zarządzać finansami”, „Młody Nobel”. W 2014 roku został za swoją działalność nagrodzony tytułem „Wolontariusz Podkarpacia”. Odbył praktyki w Wydziale Prasowym Biura Komunikacji Społecznej Ministerstwa Skarbu Państwa. Odbył półroczny staż w Zespole Wsparcia Sprzedaży PZU S.A. Były redaktor „Gazety Codziennej Nowiny”, Tygodnika Miejskiego „Teraz Rzeszów”, portalu „naszemiasto.rzeszow.pl”, a także miesięcznika „Strefa – Magazyn Biznesu” i Gazety Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego „Desuetudo”. Rodowity Rzeszowianin, Radny Młodzieżowej Rady Miasta Rzeszowa w latach 2008-2010. W orbicie jego zainteresowań znajduje się przede wszystkim samorząd terytorialny, a w szczególności działania dotyczące Miasta Rzeszowa. Prowadzi własnego bloga „Rzesz OFF/ON – Pomysł na Rzeszów”, a także autorską audycję miejską „Miasto moje, a w nim…”, na antenie Akademickiego Radia Centrum. Jego motto życiowe brzmi: „Cel bez planu jest tylko życzeniem” W czasie wolnym lubi podróżować, biegać i słuchać głównie polskiej muzyki. W Podkarpackim Centrum Edukacji Prawnej jest odpowiedzialny za kontakty z otoczeniem i dbałość o dobry wizerunek stowarzyszenia, a także nadzór nad niektórymi działaniami stałymi.

rczepiel@pcep.pl